9 มิถุนายน 2562 ชลประทานจันทบุรีเตรียมขุดลอกคลองหลังน้ำเน่าปลาตาย

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/FUMiAcB

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กล่าวถึงกรณีชาวบ้านจันทนิมิตร้องเรียนว่าน้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบน หมู่ที่ 3 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประสบปัญหาน้ำแห้งขอดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ปลาตายจำนวนมากส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันว่า จากการตรวจสอบพบว่าในคลองมีสิ่งปฏิกูลหรือขยะกีดขวางทางน้ำจำนวนมาก ประกอบกับลำคลองมีสภาพตื้นเขิน ส่งผลให้น้ำไหลไม่สะดวก ทำให้ปลาตายและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ  ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำคลองข่าทั้ง 3 บาน ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อช่วยระบายน้ำเน่าเสียให้ไหลออกสู่ทะเล และให้น้ำเค็มไหลเวียนเข้ามาช่วยชะล้างน้ำที่เน่าเสียออกจากลำคลอง โดยกำหนดให้เปิดประตูระบายน้ำทุกวัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1-2 วัน จะช่วยให้สภาพน้ำในคลองหลังประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนมีสภาพดีขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว โครงการชลประทานจันทบุรีเตรียมหารือกับเทศบาลเมืองจันทนิมิต รวมทั้งผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าว และร่วมกันกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะที่ขวางทางน้ำออกให้หมด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอีกในอนาคต จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองข่าตลอดทั้งสายให้ช่วยกันรณรงค์งดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะลงในคลองด้วย.-สำนักข่าวไทย